Новини

Нов европейски проект – ‘SDHp2m … from Policy 2 Market’

Започна нов тригодишен проект ‘SDHp2m (Solar District Heating … from Policy 2 Market’, чиято цел е да отговори на пазарните предизвикателства за по-широко използване на топлинни и охладителни системи с висок дял на ВЕИ, със специален фокус върху използването на мащабни слънчеви топлинни инсталации, комбинирани с други ВЕИ. Дейностите по проекта са насочени към мобилизиране на инвестиции в слънчеви термо централи. Ще бъдат ... Read More »

Как датските соларни кооперативи осигуряват енергийна автономност

Слънчевите централизирани топлофикационни системи се състоят от слънчеви колектори с размери около 3 на 6 метра, които целогодишно подгряват вода, а тя се съхранява в огромен воден резервоар, подобен на микро-язовир, за да топли жилищата през зимата. Марстал – градът в Дания, където е развита тази технология – е дом на една от най-старите слънчеви топлофикации. Инициативата за нея възниква през 1993 ... Read More »

Заключителна конференция – Презентации

Заключителната конференция по проект “Слънчева Топлофикация – иновативно решение за устойчиво енергийно развитие, модел за приложение в България” се проведе на 26 февруари в СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС. Събитието премина при изключително висок интерес и бе посетено от над 100 души – представители на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, МРРБ, топлофикационните дружества в България, на бизнеса, общински и технически специалисти, НПО, представители ... Read More »

Какво значи слънчева топлофикация и приложима ли е у нас?

Какво значи слънчева топлофикация и има ли почва у нас? Димитър Паскалев от Института за нулево енергийни сгради обясни пред Радио София, че слънчевите топлофикации, набиращи голяма популярност в Северна и Западна Европа, са централни отоплителни системи, които използват голяма част от енергията си от слънцето и са базирани изцяло на възобновяема енергия. Димитър Паскалев обясни, че слънчевата енергия е ... Read More »

Представяне на проекта пред Националното сдружение на общините в Република България (НАСОБ)

Марта Стоилова – координатор на проекта и инж. Петър Камбуров – експерт (КРЕАКТА) представиха проекта пред Гинка Чавдарова – Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НАСОБ) и инж. Снежана Тодорова (ЧЕЗ) Обсъдена беше конкурентноспособността на технологията, както и възможности за избор на региони за целенасочено въздействие, с подходящи климатични и икономически условия. Вариант на развитие би ... Read More »

Слънчеви топлофикации намаляват сметките за отопление и зависимостта от вноса на изкопаеми горива

Централизирани топлофикационни системи, които черпят енергия от слънчевото греене, могат да намалят сметките за отопление за потребителите у нас, както и зависимостта от вноса на горива. Така наречените „слънчеви топлофикации“ представляват системи, които целогодишно събират топлинна енергия, за да я отдават през зимата. Подобни решения са изключително популярни в Дания. Те биха могли да функционират дори още по-ефективно в България, ... Read More »

Среща с кметове от община Горна Малина

На 14.01.2016 г. се проведе поредната среща за популяризиране на Слънчевата Топлофикация в България. Срещата беше насочена към представители на местната власт – присъстваха Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, Радой Иванов – кмет на с. Горно Камарци, Никола Гостев – кмет на с. Долно Камарци, Бойко Неделчев – кмет на с. Байлово, Драгомир Константинов от фондация “Зеленика” ... Read More »

Предстояща конференция

Предстои провеждането на конференция за представяне на постигнатите до момента резултати от проекта и на българския и датския опит в областта на използването на слънчевата енергия. Конференцията ще се състои в края на месец февруари в София, ще бъде медийно отразена и в нея ще вземат участие екипа на проекта и гост-лектор от Дания. Ще бъдат представени характеристиките на технологията ... Read More »

Среща в Община Поморие

Идеята за Слънчева топлофикация беше представена на среща в Община Поморие. Присъстваха Георги Петков – ръководител отдел Европейски проекти на Общината, инж. Илия Николаев – изпълнителен директор на Топлофикация Варна (“Веолия Енерджи Варна” ЕАД) и председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България – партньор на проекта във Варна – и инж. Петър Камбуров, Сдружение “КРЕАКТА”. Беше проведена дискусия за ... Read More »

Среща с представители на фирма „НЕТК“ ООД

В специализирана среща с представители на фирма „НЕТК“ ООД беше обсъдено възможното приложение на модела на Слънчева топлофикация в старото/ново предприятие на Кремиковци. От страна на „НЕТК“ участие взеха инж. Емил Димитров и инж. Димитър Матев – управляващи партньори и дългогодишни ръководители на ТЕЦ Кремиковци. Фирмата е в консорциум по стопанисването и управлението на голяма част от бившия металургичен комбинат ... Read More »