Author Archives: Admin

Предстояща конференция

Предстои провеждането на конференция за представяне на постигнатите до момента резултати от проекта и на българския и датския опит в областта на използването на слънчевата енергия. Конференцията ще се състои в края на месец февруари в София, ще бъде медийно отразена и в нея ще вземат участие екипа на проекта и гост-лектор от Дания. Ще бъдат представени характеристиките на технологията ... Read More »

Среща в Община Поморие

Идеята за Слънчева топлофикация беше представена на среща в Община Поморие. Присъстваха Георги Петков – ръководител отдел Европейски проекти на Общината, инж. Илия Николаев – изпълнителен директор на Топлофикация Варна (“Веолия Енерджи Варна” ЕАД) и председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България – партньор на проекта във Варна – и инж. Петър Камбуров, Сдружение “КРЕАКТА”. Беше проведена дискусия за ... Read More »

Среща с представители на фирма „НЕТК“ ООД

В специализирана среща с представители на фирма „НЕТК“ ООД беше обсъдено възможното приложение на модела на Слънчева топлофикация в старото/ново предприятие на Кремиковци. От страна на „НЕТК“ участие взеха инж. Емил Димитров и инж. Димитър Матев – управляващи партньори и дългогодишни ръководители на ТЕЦ Кремиковци. Фирмата е в консорциум по стопанисването и управлението на голяма част от бившия металургичен комбинат ... Read More »

Срещи с кандидат кметове и общински съветници

В поредица от срещи и презентации, представители на Института за нулево-енергийни сгради (ИНЕС) представиха пред граждани, кандидати за кметове и общински съветници на София концепция за създаване на квартални слънчеви топлофикации в града. Обсъди се и изпълнение на пилотен проект за децентрализирана квартална топлофикация с висок процент възобновяема енергия. Концепцията Слънчева топлофикация вече е част от цялостната програма за устойчиво ... Read More »

Среща с ПП Зелените

През втората половина на месец август се състоя среща между част от екипа на Слънчева топлофикация в България и политици от ПП Зелените. Срещата беше организирана от Борислав Сандов от ПП Зелените. Арх. Димитър Паскалев представи Слънчевите топлофикации и водещия опит на Дания, както и презентация за град Фрайбург като пример за устойчиво развитие на градската среда. Разказа и за ... Read More »

Слънчева топлофикация

Слънчевата топлофикация е ниско-температурно централно отопление, което може да бъде приложено с минимални модификации в съществуващите отоплителни системи за стайно отопление и битова гореща вода (БГВ). Прилагането на ниско-температурните технологии в съществуващи или нови топлофикации и сгради прави възможно използването на ниските потенциали на топлина, генерирани от слънце, отпадни производствени температури, геотермия и др. Този нов подход ще намали драматично ... Read More »

Швеция люлката на мащабните централи

Счита се, че Швеция е люлката на мащабните централи за слънчево отопление. Първите стъпки са направени в началото на 70-те години на 20-ти век. Следват усъвършенствани проекти през 80-те. Впоследствие, Финландия разработва първата си централа, и Холандия също построява своя. Тези първи централи вече съчетават централизираните слънчеви топлофикационни системи – CSHPs – с мащабни системи за топлинно съхранение. Read More »