Author Archives: Admin

Слънчевите топлофикации са шанс за спасение на градовете от мръсния въздух

Вместо да гори отпадъци в центъра на София, за да добива топлина, Столична община може да изгради модерни и екологични топлофикационни мрежи в кварталите, които не са топлофицирани и в момента домакинствата в тях се отопляват с индивидуални котли на твърдо гориво. Планираният общински дългосрочен дълг в размер на 67 милиона евро, който СО иска да вземе за за изграждане ... Read More »

Първа награда от 5та международна конференция в Грац

Институтът за Нулево Енергийни Сгради спечели първа награда за най-добър постер на 5та международна конференция за слънчеви топлофикации в Грац, Австрия.   Не само спечелихме първа награда ами журито нямаше никакво съмнение и по техните думи много бързо и лесно са взели решение…. Идеята за плаващите колектори разбуни духовете и доста от по-либерално настроените хора се обърнаха към нас. Проблемът с ... Read More »

70% от отоплението в ж.к. „Кайсиева градина“ във Варна може да добива само от слънцето

70% от отоплението и подгряването на битова топла вода в ж.к. „Кайсиева градина“ във Варна може се покрива от слънчева енергия чрез прилагането на технологията на слънчевите топлофикации. За жителите на Варна това означава огромна възможност за осигуряване на екологично чиста топлинна енергия без вредни емисии и фини прахови частици, както и независимост от вноса на горива. Данните са резултат ... Read More »

Потенциали на слънчеви инсталации в ж.к. „Кайсиева Градина“, Варна

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ Настоящото проучване е изготвено като част от проекта SDH2pm по програма Horizon2020 на ЕС. 1. Цели на проучването Да се изследват потенциалите на слънчевата възобновяема топлоенергия добита в градска среда и използвана за отопление и битова гореща вода (БГВ) от домакинствата. С определянето на потенциалите на слънчевата топлинна енергия в градска среда да се насочи вниманието на топлофикационните ... Read More »

Семинар Слънчеви топлофикации във Варна – презентации

В рамките на Черноморски дни на интелигентната енергия (21-22 юни, Варна) се проведе семинар по топлата тема: централно топлоснабдяване чрез слънчева топлинна енергия. На семинара присъстваха 47 души – архитекти, урбанисти, еколози, ОВК инженери, представители на „Веолия Енерджи Варна”, на бизнеса и на общини от област Варна, както и преподаватели от ТУ Варна. Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с датския опит ... Read More »

Покана за обучителен семинар „Слънчеви топлофикации – технология за устойчиво енергийно развитие“

ПОКАНА за участие в СЕМИНАР на 21.06.2017 / 9:00 Технически Университет Варна, Нов Учебен Корпус, Конферентна зала ет. 5 В рамките на Черноморски дни на интелигентната енергия се организира семинар по малко позната тема в България: централно топлоснабдяване чрез слънчева топлинна енергия. Слънчевите топлофикации имат стратегически потенциал преминаване на градовете към енергетика с нулев въглероден отпечатък и изцяло възобновяема енергия. ... Read More »

Зелена светлина: “Слънчева топлофикация” в Дания

Топлофикация плюс слънце не е равно на високи сметки. Въпреки горчивия опит у нас. Датският опит сочи друго. Жителите на северната страна отдавна са свикнали с термина “слънчева топлофикация”. Вижте видеото тук. Read More »

Could Solar Thermal Energy Heat All of Sofia?

Може ли топлинната енергия от слънцето да топли цяла София? През последните десетилетия правителствата в България се съсредоточиха почти изключително върху големи, конвенционални енергийни проекти като атомни електроцентрали или газопроводи и петролопроводи, докато малките, децентрализирани системи за възобновяема енергия не получиха голямо внимание от страна на политиците. Но мащабните проекти са сложни и скъпи, така че никой от тях не е ... Read More »

София може да се отоплява изцяло с възобновяема енергия – без горивни процеси

Всички сгради в София биха могли да се отопляват изцяло от възобновяема енергия, най-вече слънчева, без да са необходими каквито и да било горивни процеси. Това е постижимо чрез съчетание от мерки за повишаване на енергийната ефективност и въвеждане на интелигентни топлофикационни мрежи. Потенциалът за соларно топлозахранване на града е толкова голям, че надхвърля сега действащия капацитет на Топлофикация София. ... Read More »

СЛЪНЧЕВИ ТОПЛОФИКАЦИИ – ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ НА УМНИТЕ ГРАДОВЕ

На 24.11.2016 се проведе втората среща на Консултативния съвет за Слънчеви топлофикации. Участниците дискутираха възможности за достигане на широк дял на възобновяемата топлинна енергия в екосистемата на умните градове, постигане на нулево-въглеродна енергетика и интегриране на системите за добив и съхранение на топлинна енергия в градската среда. Форсиране прилагането на иновации, близки до пазара. Презентациите от срещата можете да свалите от линковете ... Read More »