Слънчевите топлофикации са шанс за спасение на градовете от мръсния въздух

Вместо да гори отпадъци в центъра на София, за да добива топлина, Столична община може да изгради модерни и екологични топлофикационни мрежи в кварталите, които не са топлофицирани и в момента домакинствата в тях се отопляват с индивидуални котли на твърдо гориво. Планираният общински дългосрочен дълг в размер на 67 милиона евро, който СО иска да вземе за за изграждане на „инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“, може да бъде инвестиран в слънчеви топлофикации. Те осигуряват битово отопление чрез енергията на слънцето. Затова не замърсяват въздуха нито с въглеродни емисии, нито с прахови частици.
Предложението бе отправено към СО от Институт за нулевоенергийни сгради.
Съвремland1енните слънчеви топлофикационни решения са екологични и устойчиви и могат да спасят градовете в България от замърсяването на въздуха, дължащо се на битово отопление. Те са в състояние да елиминират вредните газове и твърди частици, присъщи на горенето на нискокачествени въглища, влажни дърва, както и не-горивни суровини – автомобилни гуми, дрехи и др. 
Възможни площадки за разполагане на пилотен проект на Слънчева Топлофикационна Система

Concept-of-BIG-Solar-Graz
Въвеждането на темата в дневния ред на българските общини и отговорните институции е наложително, като се има предвид вече задействаната съдебна процедура от страна на Европейската комисия срещу България заради неспазените задължения на страната ни по отношение качеството на атмосферния въздух.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*