Monthly Archives: September 2017

Потенциали на слънчеви инсталации в ж.к. „Кайсиева Градина“, Варна

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ Настоящото проучване е изготвено като част от проекта SDH2pm по програма Horizon2020 на ЕС. 1. Цели на проучването Да се изследват потенциалите на слънчевата възобновяема топлоенергия добита в градска среда и използвана за отопление и битова гореща вода (БГВ) от домакинствата. С определянето на потенциалите на слънчевата топлинна енергия в градска среда да се насочи вниманието на топлофикационните ... Read More »