Семинар Слънчеви топлофикации във Варна – презентации

В рамките на Черноморски дни на интелигентната енергия (21-22 юни, Варна) се проведе семинар по топлата тема: централно топлоснабдяване чрез слънчева топлинна енергия. На семинара присъстваха 47 души – архитекти, урбанисти, еколози, ОВК инженери, представители на „Веолия Енерджи Варна”, на бизнеса и на общини от област Варна, както и преподаватели от ТУ Варна.

DSC_0993

Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с датския опит в реализирането на слънчеви топлофикации както и със специфични инженерни аспекти при проектиране на системите за соларно централизирано отопление, които бяха споделени за първи път в България.

DSC_0980

70% от отоплението и подгряването на битова топла вода в ж.к. „Кайсиева градина“ във Варна може се покрива от слънчева енергия чрез прилагането на технологията на слънчевите топлофикации, това стана ясно от проучването, което представи арх Димитър Паскалев.

DSC_1009

Проучването на ИНЕС за потенциала на слънчевите топлофикации в кв. „Кайсиева градина“ във Варна е осъществено в рамките на проекта SDHp2m („Solar District Heating … from Policy 2 Market“), финансиран по програмата на ЕС – “Хоризонт 2020”. Проектът е тригодишен и има за цел да отговори на пазарните предизвикателства за по-широко използване на топлинни и охладителни системи с висок дял на ВЕИ, със специален фокус върху използването на мащабни слънчеви топлинни инсталации, комбинирани с други ВЕИ.

DSC_1014

Презентациите от събитието може да изтеглите по долу:

Large scale heat storages – Пер Алекс Сьоренсен

The Danish SDH story – Пер Алекс Сьоренсен

Потенциали на слънчевите инсталации в квартал “Кайсиева градина” – арх. Димитър Паскалев

“Стратегическо развитие и законови бариери пред слънчевите топлофикации” – инж. Петър Камбуров

Приложение на слънчевите топлофикации в малки населени места в България – арх. Милан Рашевски

Simple methods for preliminary feasibility studies on solar district heating systems – Никола Боцов, PlanEnergi

SAVOSOLAR – Solar thermal technology taken to the next level – Patrick Jansson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*