Monthly Archives: January 2017

Could Solar Thermal Energy Heat All of Sofia?

Може ли топлинната енергия от слънцето да топли цяла София? През последните десетилетия правителствата в България се съсредоточиха почти изключително върху големи, конвенционални енергийни проекти като атомни електроцентрали или газопроводи и петролопроводи, докато малките, децентрализирани системи за възобновяема енергия не получиха голямо внимание от страна на политиците. Но мащабните проекти са сложни и скъпи, така че никой от тях не е ... Read More »