Monthly Archives: December 2016

София може да се отоплява изцяло с възобновяема енергия – без горивни процеси

Всички сгради в София биха могли да се отопляват изцяло от възобновяема енергия, най-вече слънчева, без да са необходими каквито и да било горивни процеси. Това е постижимо чрез съчетание от мерки за повишаване на енергийната ефективност и въвеждане на интелигентни топлофикационни мрежи. Потенциалът за соларно топлозахранване на града е толкова голям, че надхвърля сега действащия капацитет на Топлофикация София. ... Read More »

СЛЪНЧЕВИ ТОПЛОФИКАЦИИ – ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ НА УМНИТЕ ГРАДОВЕ

На 24.11.2016 се проведе втората среща на Консултативния съвет за Слънчеви топлофикации. Участниците дискутираха възможности за достигане на широк дял на възобновяемата топлинна енергия в екосистемата на умните градове, постигане на нулево-въглеродна енергетика и интегриране на системите за добив и съхранение на топлинна енергия в градската среда. Форсиране прилагането на иновации, близки до пазара. Презентациите от срещата можете да свалите от линковете ... Read More »