1 милион кв. м слънчеви колектори в датски отоплителни централи

Точно навреме за откриването на 4-та Международна Конференция за Слънчеви топлофикации в Билунд. Страната домакин Дания достигна магическа бариера: повече от един милион квадратни метра слънчеви колектори вече са инсталирани там. Датската Асоциация на Топлофикационните Дружества брои точно 1 003 024 квадратни метра в началото на конференцията сряда, 21 септември в общо 85 топлофикационни мрежи използващи слънчевата топлинна енергия.
img_9308
180 международни експерти от 20 страни – също рекорд – се срещнаха за 4-та Международна конференция за слънчево отопление, за да се възползват от опита на тази водеща страна. Те не само бяха впечатлени от представянето на високотехнологични системи и технически обиколки на някои от най-големите слънчеви централи в света, но също имаха възможност да се възхищават на умален модел на такава централа в Legoland Билунд, където се състоя конференцията. Тази малка слънчева централа направена от Лего представлява централата в Braedstrup, с която уникалния бум, в световен мащаб, на датски XXL слънчеви топлинни инсталации започна, приблизително преди десет години.

Мащабни слънчеви топлинни инсталации могат да се конкурират днес с всички форми на изкопаеми горива. Секторът достига цени на топлинната енергия от 3 до 5 цента за кВтч, при условие че инсталацията е достатъчно голяма. И те стават все по-голями: в Силкеборг в Централна Дания новия рекорден завод, който в момента е в процес на изграждане е с 156 000 квадратни метра и с номинална мощност от 110 мегавата. Но световния лидер на пазара Дания не е единствената страна, в която слънчеви топлинни инсталации с такива размери, се развиват. В австрийския град Грац, има планове за централа с още по-впечатляващи размери: 450 000 m² слънчеви колектори трябва да захранват топлофикационната мрежа на втория по големина град в Австрия за да покрият 20% от потреблението на топлинна енергия.

Политическите кръгове също са наясно с важността от използване на възобновяема енергия от топлофикациите в цяла Европа. “Централното отопление и охлаждане сега е важна тема в Брюксел, за да тласне възобновяемите енергийни източници и технологиите с висока ефективност.”, заяви Пол Вос, директор на Европейската асоциация на Топлофикационните дружества Euroheat & Power. За разлика от някои по-ранни документи на ЕС, те играят важна роля в наскоро публикуваната стратегия за отопление и охлаждане до 2030 г. Това също се появява в най-новото планиране на бюджета за програмите за субсидиране на ЕС.

За организаторите на 4-та Международна конференция за слънчеви топлофикации, Датската асоциация на топлофикационните дружества, Инженеринг отдела на PlanEnergi и Германския Steinbeis Research Institute Solites, икономическата осъществимост в момента не е основната причина, поради която развитието на възобновяемите топлофикационни мрежи в Европа и света все още е толкова неравномерно. Има няколко добре направени програми за субсидиране на национално ниво, в Германия, Италия, Франция и Австрия, съобщава Thomas Pauschinger от Solites, Германия. Извън Дания, възможността за използване на слънчевата топлина за топлофикационни мрежи просто още не е достатъчно известна. Една от пречките е административна като намиране и получаване на разрешение за пригодени места за изграждането на големи колекторни полета. Pauschinger: “На местно ниво, има три основни проблема: площи, площи и площи.”

photo-1-3
Това не е случаят в Дания, където полетата с колектори са разположени предимно в селскостопански райони в границите на града. Слънчевите топлинни мрежи са най-често организирани в кооперативи и реализирани, без субсидии, благодарение на високите данъци върху изкопаемите горива, наред с други неща. В Jelling, местният оператор на инсталацията съобщи, че цената на топлина за клиенти е намаляла в резултат на монтирането на 15 000 m² слънчеви колектори. Такъв е случаят в няколко други места в Дания. Jelling, заедно с наскоро разширената слънчева топлинна инсталация в Грам 44 800 m², бяха цел на техническа обиколка в рамките на Международната конференция.

img_9510
Експертите, които пътуваха до Billund обмениха също и технически подробности и споделиха опит от колеги от други страни, изследователски институти и фирми, които се обсъждат наистина открито в този кръг. Основните теми тук са енергийна ефективност и дългогодишна и надеждна експлоатация на такива централи, каза Pauschinger: “Тези детайли са решаващи фактори за непрекъснато намаляване на разходите за използване на слънчевата енергия.”

Следващата възможност за такъв голям и интензивен обмен ще има през 2018 г. на следващото издание на конференцията в Австрия.

Повече информация: www.solar-district-heating.eu

Press contact:
Laure Deschaintre
Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems
– Solites, Meitnerstr. 8, 70563 Stuttgart
Email: deschaintre@solites.de, Internet: www.solites.de

Марта Стоилова
Програмен координатор
Институт за Нулево Енергийни Сгради
+395 887 379 459

Проектът, на който се основава тази публикация е получил финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 съгласно споразумение № 691624. Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите.

Source (Steinbeis Research Institute Solites)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*