Покана НКС Слънчеви топлоцентрали в България

В рамките на европейския проект SDHp2m (SDH … from Policy 2 Market) се организира Национален консултативен съвет за България, който включва представители на държавната и местната власт, на финансови институции, представители на индустрията – производители и доставчици с обща цел подкрепа за изграждане на слънчево-термични централи в България.
Консултативният съвет следва да се развие като комплексна експертна група за подкрепа на сектора на възобновяемите енергийни източници.
В работните срещи ще се предоставя информация за техническа и финансова реализация на средно и едромащабни инвестиционни проекти, ще се изразяват вижданията на участниците за формиране на специфични за този тип проекти местни и национални политики, както и създаване на мрежа от контакти между инвеститори, проектанти, изпълнители и доставчици.
Заседанията ще се провеждат един или два пъти годишно.
Имаме удоволствието да отправим покана към Вас за участие в Консултативния съвет, като първото му заседание ще се проведе на 17.05.2016г. (вторник) от 14:00ч. на ул. Г.С. Раковски 183, гр. София, Институт за нулево енергийни сгради/Архитектоника Студио.
Молим Ви за кратко потвърждение на телефон 0887 379 459 или на мейл: marta.stoilova@gmail.com 
За повече информация по проекта:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*