Daily Archives: May 11, 2016

Покана НКС Слънчеви топлоцентрали в България

В рамките на европейския проект SDHp2m (SDH … from Policy 2 Market) се организира Национален консултативен съвет за България, който включва представители на държавната и местната власт, на финансови институции, представители на индустрията – производители и доставчици с обща цел подкрепа за изграждане на слънчево-термични централи в България. Консултативният съвет следва да се развие като комплексна експертна група за подкрепа ... Read More »