Нов европейски проект – ‘SDHp2m … from Policy 2 Market’

ErfurtЗапочна нов тригодишен проект ‘SDHp2m (Solar District Heating … from Policy 2 Market’, чиято цел е да отговори на пазарните предизвикателства за по-широко използване на топлинни и охладителни системи с висок дял на ВЕИ, със специален фокус върху използването на мащабни слънчеви топлинни инсталации, комбинирани с други ВЕИ.

Дейностите по проекта са насочени към мобилизиране на инвестиции в слънчеви термо централи. Ще бъдат създадени стратегия и план за действия въз основа на анкета, добри практики и консултации със заинтересованите страни и участие на международни експерти с дългогодишен опит.

Проектът е финансиран по програмата на ЕС – “Хоризонт 2020”flag_yellow_high

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*