Daily Archives: March 20, 2016

Нов европейски проект – ‘SDHp2m … from Policy 2 Market’

Започна нов тригодишен проект ‘SDHp2m (Solar District Heating … from Policy 2 Market’, чиято цел е да отговори на пазарните предизвикателства за по-широко използване на топлинни и охладителни системи с висок дял на ВЕИ, със специален фокус върху използването на мащабни слънчеви топлинни инсталации, комбинирани с други ВЕИ. Дейностите по проекта са насочени към мобилизиране на инвестиции в слънчеви термо централи. Ще бъдат ... Read More »