Как датските соларни кооперативи осигуряват енергийна автономност

КартинаLeo1
Слънчевите централизирани топлофикационни системи се състоят от слънчеви колектори с размери около 3 на 6 метра, които целогодишно подгряват вода, а тя се съхранява в огромен воден резервоар, подобен на микро-язовир, за да топли жилищата през зимата.

Марстал – градът в Дания, където е развита тази технология – е дом на една от най-старите слънчеви топлофикации. Инициативата за нея възниква през 1993 година. По това време общината търси решение за по-екологично гориво за отопление чрез местната топлофикация. Група специалисти предлага релизирането на пилотен проект за жилищно отопление чрез слънчеви колектори.

С подкрепата на общината проектът е реализран през 1994 г., спомня си Лео Холм, един от създателите на технологията „слънчева топлофикация“ и главен инициатор на проекта. Холм гостува в България за конференция по проекта “Слънчева Топлофикация – иновативно решение за устойчиво енергийно развитие, модел за приложение в България”, която се проведе на 26 февруари в Софарма Бизнес Тауърс, където разказа за този и други сродни проекти.

Пилотният проект в Марстал в далечната 1994 г. е със скромни параметри, ноосигурява ценна информация за вземане на решение. След редица тестове се оказва, че е възможно с 4 Kwh електроенергия да се добива 1 мегават слънчева енергия(електроенергията е необходима за помпата, която циркулира работната течност – вода). Без грам съмнение относно ефективността, през 1996 г. проектът е разширен до 8038 кв. м. слънчеви панели и 2100 куб. метра резервоар за съхранение. Резултатите са толкова убедителни, че от 2002 г. нататък следват два проекта за разширяване на слънчевата топлофикация (SDH). Тя достига 33 365 кв. метра плоски слънчеви панели (към 2012 г).

Кооперативна собственост

Системата има 1600 потребители – това са домакинствата, които се отопляват чрезслънчевата топлофикация. Топлата вода достига от резервоара до техните домове по 35-километрова тръба.

Забележителен в проекта е фактът, че слънчевата топлофикация е собственост на самите 1600 домакинства!

За да използват технологията, те се обединяват в сдружение. Кооперативът изтеглянисколихвен банков кредит за реализацията на системата. Това става възможно и благодарение на решението на местната община да гарантира заема. Сега общността използва слънчева енергия, за да топли домовете си, и благодарение на спестяванията изплаща заема си, след което ще остане пълноправен собственик на слънчевата топлофикация и ще използва енергията безплатно.

Управлението на дружеството е поето на своеобразен „борд на директорите“. Този SDH борд обсъжда, например, цените на топлинната енергия и може да вземарешения за промяната им, за да се ускори изплащането на кредита.

„Звучи лесно? Да, наистина беше лесно“, казва лео Холм. “Всички хора го искаха, всички бяха подвластни на общия дух. Затова стана лесно. Осъществихме много добро сътрудничество, сякаш всички бяхме едно голямо семейство“. Единността помага засъздаването на дружеството и неговият борд.

Ключов фактор в работата на този борд е грижата общността да бъде надлежноинформирана за всеки детайл от работата на слънчевата топлофикация. Информационната дейност по проекта е ежедневна. Почти цялата дейност на борда е отворена за местните журналисти, всяка седмица има медиа-брифинг, оповестяватвсички подробности около работата на SDH системата, разказва Холм. Когато дадено решение бъде взето от борда на 100%, медиите ведната публикуват това.

“Когато копанията, която осигурява отоплението на жилищата, е собственост на самите хора, информацията е от решаващо значение“, казва Холм. Информираността на хората изиграва ключова роля и те всички подкрепят без изключение решенията, които бордът взима. Така кооперативът реално управлява своя проект. “Хората имат предмного информация за топлофикацията по всяко време. Така те имат усещането, че „това не е компания за слънчева топлофикация – това е нашата слънчева топлофикация“. Дори в днешно време, когато едно семейство има гости от чужбина, те казват „о, ела да ти покажем соларната централа“, сякаш това е забележителност от собствения им дом,” разказва Холмс.

Развитие на местната общност

Най-голямата полза от SDH системата за местната общност е енергийната независимост, която се добива чрез слънчевата топлофикация. Стойността на проекта е ясна от самото начало, цените са предвидими за десетилетия напред, казва Холм. Независимостта от колебанията на петролната индустрия дава спокойствие на жителите на обшността.

Намаляването на въглеродните емисии е безспорен факт. Той също има решаващо значение.

Заедно с това има и някои „косвени“ ползи, които Марстал установява с проекта за слънчева топлофикация. Потокът от посетители в Марстал развива цялата местна общност. Хотелите имат добро ниво на заетост, а с това и ресторантите, музеите и магазините в района. От 1997 до 2015 г. Гградът е посетен от 45 000 души само заради соларната топлоцентрала.

Научната общност намира терен за развитие. На мястото на топлофикацията идват представители на университети, студенти осъществяват научно-изследователските си проекти. Местните училища включват инсталацията в обученията си.

Подкрепа от общината

Местната община подпомага слънчевата инсталация по два начина. От една страна, тя гарантира заема, изтеглен за изграждането на топлофикацията, което помага и за ниската ставка на лихвата. Вторият аспект на работата е подготовката на документацията.

“В началото на проекта имаше много бумащина, която треябваше да се подготви“, спомня си Холм. „За да започнем, трябваше да се направят справки в местните устройствени планове, да се изготвят проекти, да се съгласуват с действащите регулации. Хората от общината много активно учатваха в тази предпроектна подготовка”.

Земята и нейната ефективност

Територията, върху която е изградена слънчевата топлофикация, някога е била собственост на метни фермери. Нивите са откупени с цел изграждането на полетата със слъневи колектори и резервоара за съхранение.

Измежду всички видове възобновяеми енергийни източници, които използват полята за добив на чиста енеррия, слънчевите топлофикации се оказват най-ефективната технология, категоричен е Лео Холм. Цифрите говорят сами по себе си.

Годишен добив на енергия в KWh от квадретен местър земя. Източник: Per Alex Sorensen, “Experience with solar thermal in Denmark”, януари 2014

Автор Мария Малцева

Източник: www.greentech.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*