Monthly Archives: March 2016

Нов европейски проект – ‘SDHp2m … from Policy 2 Market’

Започна нов тригодишен проект ‘SDHp2m (Solar District Heating … from Policy 2 Market’, чиято цел е да отговори на пазарните предизвикателства за по-широко използване на топлинни и охладителни системи с висок дял на ВЕИ, със специален фокус върху използването на мащабни слънчеви топлинни инсталации, комбинирани с други ВЕИ. Дейностите по проекта са насочени към мобилизиране на инвестиции в слънчеви термо централи. Ще бъдат ... Read More »

Как датските соларни кооперативи осигуряват енергийна автономност

Слънчевите централизирани топлофикационни системи се състоят от слънчеви колектори с размери около 3 на 6 метра, които целогодишно подгряват вода, а тя се съхранява в огромен воден резервоар, подобен на микро-язовир, за да топли жилищата през зимата. Марстал – градът в Дания, където е развита тази технология – е дом на една от най-старите слънчеви топлофикации. Инициативата за нея възниква през 1993 ... Read More »