Представяне на проекта пред Националното сдружение на общините в Република България (НАСОБ)

Марта Стоилова – координатор на проекта и инж. Петър Камбуров – експерт (КРЕАКТА) представиха проекта пред Гинка Чавдарова – Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НАСОБ) и инж. Снежана Тодорова (ЧЕЗ)
Обсъдена беше конкурентноспособността на технологията, както и възможности за избор на региони за целенасочено въздействие, с подходящи климатични и икономически условия. Вариант на развитие би било частичното държавно подпомагане на иновативната технология, чрез субсидирани цени на оборудването. Необходими са източници на финансиране на общински проекти, които включват ВЕИ. Дадени бяха насоки и препоръки за партньорство и ползотворно сътрудничество с общините. Беше отчетено, че реализацията на Слънчева топлофикация би повлияла благотворно на местните общности, бизнес и цялостната жизнена перспектива на районите.20150929_115349 20150929_115336

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*