Monthly Archives: February 2016

Заключителна конференция – Презентации

Заключителната конференция по проект “Слънчева Топлофикация – иновативно решение за устойчиво енергийно развитие, модел за приложение в България” се проведе на 26 февруари в СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС. Събитието премина при изключително висок интерес и бе посетено от над 100 души – представители на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, МРРБ, топлофикационните дружества в България, на бизнеса, общински и технически специалисти, НПО, представители ... Read More »

Какво значи слънчева топлофикация и приложима ли е у нас?

Какво значи слънчева топлофикация и има ли почва у нас? Димитър Паскалев от Института за нулево енергийни сгради обясни пред Радио София, че слънчевите топлофикации, набиращи голяма популярност в Северна и Западна Европа, са централни отоплителни системи, които използват голяма част от енергията си от слънцето и са базирани изцяло на възобновяема енергия. Димитър Паскалев обясни, че слънчевата енергия е ... Read More »

Представяне на проекта пред Националното сдружение на общините в Република България (НАСОБ)

Марта Стоилова – координатор на проекта и инж. Петър Камбуров – експерт (КРЕАКТА) представиха проекта пред Гинка Чавдарова – Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НАСОБ) и инж. Снежана Тодорова (ЧЕЗ) Обсъдена беше конкурентноспособността на технологията, както и възможности за избор на региони за целенасочено въздействие, с подходящи климатични и икономически условия. Вариант на развитие би ... Read More »

Слънчеви топлофикации намаляват сметките за отопление и зависимостта от вноса на изкопаеми горива

Централизирани топлофикационни системи, които черпят енергия от слънчевото греене, могат да намалят сметките за отопление за потребителите у нас, както и зависимостта от вноса на горива. Така наречените „слънчеви топлофикации“ представляват системи, които целогодишно събират топлинна енергия, за да я отдават през зимата. Подобни решения са изключително популярни в Дания. Те биха могли да функционират дори още по-ефективно в България, ... Read More »