Среща с представители на фирма „НЕТК“ ООД

Среща с НЕТК ООД 12 ноември 2015_new В специализирана среща с представители на фирма „НЕТК“ ООД беше обсъдено възможното приложение на модела на Слънчева топлофикация в старото/ново предприятие на Кремиковци. От страна на „НЕТК“ участие взеха инж. Емил Димитров и инж. Димитър Матев – управляващи партньори и дългогодишни ръководители на ТЕЦ Кремиковци. Фирмата е в консорциум по стопанисването и управлението на голяма част от бившия металургичен комбинат “Кремиковци”. Потенциалът на Слънчева топлофикация за приложение в подобен тип зони, подлежащи на реконструкция и модернизация, е значителен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*