Среща в Община Поморие

Среща в Община Поморие 13 ноември 2015_newИдеята за Слънчева топлофикация беше представена на среща в Община Поморие.
Присъстваха Георги Петков – ръководител отдел Европейски проекти на Общината, инж. Илия Николаев – изпълнителен директор на Топлофикация Варна (“Веолия Енерджи Варна” ЕАД) и председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България – партньор на проекта във Варна – и инж. Петър Камбуров, Сдружение “КРЕАКТА”.
Беше проведена дискусия за възможностите за включване на Община Поморие с потенциални обекти в проекта “Слънчева топлофикация в България”. Такива обекти са детска градина “Детелина”, сграда на Дирекция по труда, Специализирани клиники за санаториално лечение ЕАД – клон Поморие, жилищни блокове с предстоящо саниране и др. Беше проведен отделен разговор и със заместник-кмета на гр. Поморие – инж. Кунчо Гайдов – отговарящ за инвестициите и строителството.
Проектът разчита и на подкрепата на Ротари Клуб – Поморие, както и на местния хотелски и винарски бизнес.
С резюме от срещата ще бъде запознат и кмета на града.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*