Daily Archives: January 11, 2016

Предстояща конференция

Предстои провеждането на конференция за представяне на постигнатите до момента резултати от проекта и на българския и датския опит в областта на използването на слънчевата енергия. Конференцията ще се състои в края на месец февруари в София, ще бъде медийно отразена и в нея ще вземат участие екипа на проекта и гост-лектор от Дания. Ще бъдат представени характеристиките на технологията ... Read More »

Среща в Община Поморие

Идеята за Слънчева топлофикация беше представена на среща в Община Поморие. Присъстваха Георги Петков – ръководител отдел Европейски проекти на Общината, инж. Илия Николаев – изпълнителен директор на Топлофикация Варна (“Веолия Енерджи Варна” ЕАД) и председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България – партньор на проекта във Варна – и инж. Петър Камбуров, Сдружение “КРЕАКТА”. Беше проведена дискусия за ... Read More »

Среща с представители на фирма „НЕТК“ ООД

В специализирана среща с представители на фирма „НЕТК“ ООД беше обсъдено възможното приложение на модела на Слънчева топлофикация в старото/ново предприятие на Кремиковци. От страна на „НЕТК“ участие взеха инж. Емил Димитров и инж. Димитър Матев – управляващи партньори и дългогодишни ръководители на ТЕЦ Кремиковци. Фирмата е в консорциум по стопанисването и управлението на голяма част от бившия металургичен комбинат ... Read More »