Monthly Archives: October 2015

Срещи с кандидат кметове и общински съветници

В поредица от срещи и презентации, представители на Института за нулево-енергийни сгради (ИНЕС) представиха пред граждани, кандидати за кметове и общински съветници на София концепция за създаване на квартални слънчеви топлофикации в града. Обсъди се и изпълнение на пилотен проект за децентрализирана квартална топлофикация с висок процент възобновяема енергия. Концепцията Слънчева топлофикация вече е част от цялостната програма за устойчиво ... Read More »