Слънчева топлофикация

solar_snimkiСлънчевата топлофикация е ниско-температурно централно отопление, което може да бъде приложено с минимални модификации в съществуващите отоплителни системи за стайно отопление и битова гореща вода (БГВ). Прилагането на ниско-температурните технологии в съществуващи или нови топлофикации и сгради прави възможно използването на ниските потенциали на топлина, генерирани от слънце, отпадни производствени температури, геотермия и др. Този нов подход ще намали драматично зависимостта на топлофикациите от горивни процеси, базирани на биомаса или изкопаеми горива.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*