У нас

145 ОУ
Проектът за реконструкцията на 145 ОУ гр. София предвижда използване на слънчева топлоенергия за отопление с цел постигане на параметрите на Сграда с близко до нулевото нетно потребление на енергия. Проектът предвижда разполагане на слънчеви колектори върху покрива на сградата и изграждане на подземен сезонен буфер. Тази инсталация ще осигурява над 70% от топлинните нужди на сградата след нейната реконструкция.

145