Презентации от семинар във Варна

DSC_0973

В рамките на Черноморски дни на интелигентната енергия се проведе семинар по топлата тема: централно топлоснабдяване чрез слънчева топлинна енергия. На семинара присъстваха 47 души – архитекти, урбанисти, еколози, ОВК инженери, представители на „Веолия Енерджи Варна”, на бизнеса и на общини от област Варна, както и преподаватели от ТУ Варна.

DSC_1023

Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с датския опит в реализирането на слънчеви топлофикации както и със специфични инженерни аспекти при проектиране на системите за соларно централизирано отопление, които бяха споделени за първи път в България.

DSC_0980

Презентациите от събитието може да изтеглите по долу:

Large scale heat storages – Пер Алекс Сьоренсен

The Danish SDH story – Пер Алекс Сьоренсен

Потенциали на слънчевите инсталации в квартал “Кайсиева градина” – арх. Димитър Паскалев

“Стратегическо развитие и законови бариери пред слънчевите топлофикации” – инж. Петър Камбуров

Приложение на слънчевите топлофикации в малки населени места в България – арх. Милан Рашевски

Simple methods for preliminary feasibility studies on solar district heating systems – Никола Боцов, PlanEnergi

SAVOSOLAR – Solar thermal technology taken to the next level – Patrick Jansson