Контакти

ИНСТИТУТ ЗА НУЛЕВО ЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ (ИНЕС) INSTITUTE FOR ZERO ENERGY BUILDINGS
Ул. Г. С. Раковски 183, ет. 1
София 1142, България

 

Арх. Димитър Паскалев
e-mail: paskalev.dim@gmail.com
тел.: +359 888 531 538

Арх. Милан Рашевски
mrashevski@gmail.com
+359 889 467 466

Марта Стоилова
Програмен координатор
marta.stoilova@gmail.com
+359 887 379 459

СДРУЖЕНИЕ КРЕАКТА
ул. Княжевска 41, вх. Б, ап. 47
София 1619, България
marta.stoilova@gmail.com
+359 887 379 459