Проект “Слънчева Топлофикация в България”

Във времена на мащабни екологични проблеми и несигурност в залежите, доставките и цените на конвенционалните изкоsolar_snimkiпаеми горива и енергии, достъпът до чиста и надеждна енергия е ключов. Слънчевата топлофикация е технология за централизирано отопление с помощта на чистата енергия на слънцето. Тя осигурява енергийна независимост и по-чиста околна среда за местните общности. Добре позната и развита в Западна Европа и особено в Скандинавските държави, тепърва си проправя път в България, където залежите от слънчева енергия са в пъти по-големи.

“Слънчева Топлофикация в България” е проект на сдружение КРЕАКТА и Институт за нулево-енергийни сгради (ИНЕС), който има за цел да проучи, популяризира и адаптира технологията в български условия. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  (www.ngogrants.bg).