Заключителна конференция – Презентации

Заключителната конференция по проект “Слънчева Топлофикация – иновативно решение за устойчиво енергийно развитие, модел за приложение в България” се проведе на 26 февруари в СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС. Събитието премина при изключително висок интерес и бе посетено от над 100 души – представители на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, МРРБ, топлофикационните дружества в България, на бизнеса, общински и технически специалисти, НПО, представители на институти и научните среди.

Домакини на събитието бяха изпълнителите на проекта – Институт за нулево енергийни сгради и сдружение „Креакта“, София.
Проектът „Слънчева Топлофикация” се изпълнява с помощта на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014г.“  www.ngogrants.bg.

Конференцията беше открита от инж.Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), който изтъкна, че проектът „Слънчеви топлофикации“ е добър и навременен пример за бъдещото екологично и устойчиво развитие на централизираното топлоснабдяване в България.

DSC_1474Специалният гост-лектор на събитието бе г-н Лео Холм от Дания, един от създателите на технологията „слънчева топлофикация“. Г-н Холм представи челния датски опи
т, първата слънчева топлоцентрала в Марстал, най-голямата в света слънчева топлоцентрала във гр. Войенс, както и технико-икономическите и социалните аспекти на инвестиционния процес и кооперативната собственост и експлоатация на местни слънчеви топлофикационни системи за централизирано топлоснабдяване. Интересни са фактите, че тези централи не се дотират или „регулират“ от държавата, както и един страничен икономически феномен от слънчевите топлофикации в Дания: формиране и нарастване на нов тип „енергиен“ туризъм – много хора от други общини и посещават специално слънчевите колекторни централи като пример за екологично и евтино централизирано топлоснабдяване.

Арх. Милан Рашевски от Института за нулево енергийни сгради представи резултатите от изпълнението на проекта, както и двата основни документа: “Анализ на технико-икономическите възможности за реализация на Слънчева топлофикация в България”, който доказва рентабилността на технологията и посочва оптималните условията за реализацията й, както и “Модел за приложение на Слънчева топлофикация на местно и национално ниво”.

Инж.Иван Велчев представи българският опит в областта на слънчевата енергетика – Община Брацигово – слънчеви инсталации за топла вода и отопление в комбинация с биомаса – 100% зелена енергетика.

Aрх. Димитър Паскалев представи иновационна технология за добив и съхранение на слънчева топлоенергия, разработена в Институт за Нулево Енергийни Сгради.

DSC_4110Като едно от реалните приложения на слънчева топлофикация в България бе представен проект за реконструкция на 145-то ОУ в София, който планира използване на слънчева топлоенергия за отопление с цел постигане на параметрите на сграда с близко до нулевото нетно потребление на енергия. Проектът предвижда разполагане на слънчеви колектори върху покрива на сградата и изграждане на подземен сезонен акумулатор на слънчева енергия. Тази инсталация ще осигурява над 70% от топлинните нужди на сградата след нейната реконструкция.

DSC_4127В края на конференцията се състоя оживена дискусия между лекторите и участниците в конференцията а след това гостите посетиха покрива на Софарма Тауърс, където обсъдиха екологичната обстановка в София и положителното въздействие върху чистотата на въздуха при прилагане на технологията на Слънчевите топлофикации.

Презентациите от събитието може да изтеглите по долу:

Слънчеви топлофикации в Дания

Анализ за приложение на централно слънчево отопление в България

Брацигово