Европейския опит

Скандинавските държави са пионери в прилагането на слънчева топлофикация. От първите стъпки в технологията и до днес, те представляват авангарда на научните и практически разработки на слънчевото отопление. В това са ангажирани както потребителите, така и бизнесът. Натрупаният опит би бил от съществена полза при прилагането на технологията в България.

Вижте повече