Проучване на потенциалите на слънчеви инсталации в ж.к. „Кайсиева Градина“, Варна

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ
Настоящото проучване е изготвено като част от проекта SDH2pm по програма Horizon2020 на ЕС.

Цели на проучването
Да се изследват потенциалите на слънчевата възобновяема топлоенергия добита в градска среда и използвана за отопление и битова гореща вода (БГВ) от домакинствата.
С определянето на потенциалите на слънчевата топлинна енергия в градска среда да се насочи вниманието на топлофикационните дружества и други производители и търговци на топлинна енергия, както и на крайните потребители към един неизчерпаем, екологичен и евтин начин за топлоснабдяване в дългосрочна перспектива.
Kaisieva_gradina
Защо ж.к. „Кайсиева Градина”?

Община Варна и топлофикационното дружество „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, което оперира на територията на Варна са партньори по проекта. Квартал „Кайсиева Градина” е типичен квартал, застроен с панелни сгради, каквито има в почти всички български градове. Цялостното топлофициране на квартала е текуща задача за „Веолия Енерджи Варна“. Изпълнението на слънчева топлофикационна инсталация в квартала може да осигури топлоенергия за 2500 домакинства

Цялото проучване може да изтеглите от Тук.