Анализ

„Анализ на технико-икономическите възможности за реализация на слънчева топлофикация в България“

Екип от двете организации направи задълбочено изследване на водещия опит от страните от Западна Европа и Скандинавските страни в разработването на соларни топлофикации. Специфичните природни, икономически, социални и правни аспекти, характерни за страната ни и имащи пряка връзка към реализацията на слънчеви топлофикации, бяха подробно проучени. В последствие се изготви технико-икономически анализ на условията и възможностите за приложението в България. Анализът е базиран на реални факти и данни, адаптирани към конкретните условия в страната и има за цел да демонстрира ползите на тази иновативна технологията за околната среда и устойчивото развитие.
Документът може да изтеглите от тук.