Новини

Потенциали на слънчеви инсталации в ж.к. „Кайсиева Градина“, Варна

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ Настоящото проучване е изготвено като част от проекта SDH2pm по програма Horizon2020 на ЕС. 1. Цели на проучването Да се изследват потенциалите на слънчевата възобновяема топлоенергия добита в градска среда и използвана за отопление и битова гореща вода (БГВ) от домакинствата. С определянето на потенциалите на слънчевата топлинна енергия в градска среда да се насочи вниманието на топлофикационните ... Read More »

Семинар Слънчеви топлофикации във Варна – презентации

В рамките на Черноморски дни на интелигентната енергия (21-22 юни, Варна) се проведе семинар по топлата тема: централно топлоснабдяване чрез слънчева топлинна енергия. На семинара присъстваха 47 души – архитекти, урбанисти, еколози, ОВК инженери, представители на „Веолия Енерджи Варна”, на бизнеса и на общини от област Варна, както и преподаватели от ТУ Варна. Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с датския опит ... Read More »

Покана за обучителен семинар „Слънчеви топлофикации – технология за устойчиво енергийно развитие“

ПОКАНА за участие в СЕМИНАР на 21.06.2017 / 9:00 Технически Университет Варна, Нов Учебен Корпус, Конферентна зала ет. 5 В рамките на Черноморски дни на интелигентната енергия се организира семинар по малко позната тема в България: централно топлоснабдяване чрез слънчева топлинна енергия. Слънчевите топлофикации имат стратегически потенциал преминаване на градовете към енергетика с нулев въглероден отпечатък и изцяло възобновяема енергия. ... Read More »

Зелена светлина: “Слънчева топлофикация” в Дания

Топлофикация плюс слънце не е равно на високи сметки. Въпреки горчивия опит у нас. Датският опит сочи друго. Жителите на северната страна отдавна са свикнали с термина “слънчева топлофикация”. Вижте видеото тук. Read More »

Could Solar Thermal Energy Heat All of Sofia?

Може ли топлинната енергия от слънцето да топли цяла София? През последните десетилетия правителствата в България се съсредоточиха почти изключително върху големи, конвенционални енергийни проекти като атомни електроцентрали или газопроводи и петролопроводи, докато малките, децентрализирани системи за възобновяема енергия не получиха голямо внимание от страна на политиците. Но мащабните проекти са сложни и скъпи, така че никой от тях не е ... Read More »

София може да се отоплява изцяло с възобновяема енергия – без горивни процеси

Всички сгради в София биха могли да се отопляват изцяло от възобновяема енергия, най-вече слънчева, без да са необходими каквито и да било горивни процеси. Това е постижимо чрез съчетание от мерки за повишаване на енергийната ефективност и въвеждане на интелигентни топлофикационни мрежи. Потенциалът за соларно топлозахранване на града е толкова голям, че надхвърля сега действащия капацитет на Топлофикация София. ... Read More »

СЛЪНЧЕВИ ТОПЛОФИКАЦИИ – ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ НА УМНИТЕ ГРАДОВЕ

На 24.11.2016 се проведе втората среща на Консултативния съвет за Слънчеви топлофикации. Участниците дискутираха възможности за достигане на широк дял на възобновяемата топлинна енергия в екосистемата на умните градове, постигане на нулево-въглеродна енергетика и интегриране на системите за добив и съхранение на топлинна енергия в градската среда. Форсиране прилагането на иновации, близки до пазара. Презентациите от срещата можете да свалите от линковете ... Read More »

1 милион кв. м слънчеви колектори в датски отоплителни централи

Точно навреме за откриването на 4-та Международна Конференция за Слънчеви топлофикации в Билунд. Страната домакин Дания достигна магическа бариера: повече от един милион квадратни метра слънчеви колектори вече са инсталирани там. Датската Асоциация на Топлофикационните Дружества брои точно 1 003 024 квадратни метра в началото на конференцията сряда, 21 септември в общо 85 топлофикационни мрежи използващи слънчевата топлинна енергия. 180 ... Read More »

4-та Международна Конференция за Слънчеви топлофикации

Четвъртото издание на Международната конференция Слънчеви топлофикации ще се проведе на 21 и 22 Септември 2016 в Дания. Конференцията ще се фокусира върху обмяна на опит в областта на международните концепции за  системи и технологии за големи слънчеви инсталации и тяхната интеграция в централно отопление. Участниците на пазара и вземащите решения от страните с развити и нови пазари ще споделят своите ... Read More »

Покана НКС Слънчеви топлоцентрали в България

В рамките на европейския проект SDHp2m (SDH … from Policy 2 Market) се организира Национален консултативен съвет за България, който включва представители на държавната и местната власт, на финансови институции, представители на индустрията – производители и доставчици с обща цел подкрепа за изграждане на слънчево-термични централи в България. Консултативният съвет следва да се развие като комплексна експертна група за подкрепа ... Read More »